Kontakt

Husmenighetene samles ukentlig i hjemmene rundt om i byen. Hvis du ønsker kontakt med oss eller vil være med i en av huskirkene, kan du ta kontakt med en av kontaktpersonene under.

Groruddalen

Kjartan og Mari Helene Ørnes (Veitvet)
Grevlingveien 46 c, 0595 Oslo.
Tlf: 90095865

Rasmus og Anette Rimestad (Veitvet)
Beverveien 29, 0596 Oslo.
Tlf: 93296176

Reza og Stine Mohammadi (Rødvet)
Rødtvetveien 16, 0955 Oslo
Tlf: 48099283

Kampen/Gamlebyen

Betty og Robert Erlandsen
Turbinveien 8, Kværnerbyen.
Tlf: 95139300

Karina Jacobsen
Tlf: 48263319

Thorshov/Nydalen/Grefsen

Annbjørg Stalheim
Vogtsgate 57, Thorshov.
Tlf: 95426507

Skullerud/Østensjø

Kristin og Amund Ljønes
Johan Scharffenbergsvei 9, Skullerud.
Tlf: 45034761

Ås/Follo

Dagfinn og Cathrine Hafnor
Ås, Tlf: 41396753


Postadresse

Kristent Fellesskap Oslo ved/ Kjartan Ørnes,
Holbergs plass 4, 0166 Oslo.
E-post kan sendes til kjartanornes@gmail.com

Kontoradresse

Vi leier et kontor på Holbergs plass 4, 0166 Oslo
Telefon: 90095865